Bireyler ve Şahıs Şirketleri İçin Amerika’da Vergi Beyanı

Amerika'da vergi

Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi beyanı, bireyler ve şahıs şirketlerin her yıl uyguladığı, önemli bir sorumluluktur. Milyonlarca Amerikalı ve ülkede iş yapan yabancı uyruklu kişi, kazançlarını, harcamalarını ve yatırımlarını ilgili mercilere bildirmek zorundadır. Bu süreçte vergi mevzuatları ve düzenlemeler nedeniyle zorluklar yaşanabilir. 

Bu yazıda, Amerika’da vergi beyanı sürecini bireyler ve şahıs şirketleri açısından ele alacağız. Vergi beyanı sürecinin nasıl işlediğine, sıkça sorulan soruların yanıtlarına yer vererek bu karmaşık süreci biraz olsun kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Amerika’da yaşayan bireylerin vergi beyanı verme zorunluluğu var mı?

Evet, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bireyler, gelirleri belirli sınırları aşıyorsa vergi beyanı vermelidir. Bu sınırlar bireylerin yaşına, bekar, evli olmaları gibi durumlara göre değişebilir. IRS, her yıl konuyla ilgili güncelleme yaparak vergi mükelleflerini bilgilendirir.

Amerika’da faaliyet gösteren şahıs şirketlerinin vergi beyanı verme zorunluluğu var mı?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli, tek bir kişinin sahip olduğu ve tüzel kişiliği olmayan işletmeler olan şahıs şirketleri vergi yükümlülüğü kapsamındadır. İşletme sahibi, işten elde edilen kâr ve zararları Form 1040’ı doldurarak devlete bildirmelidir.

Bireysel ve şahıs şirketlerinin vergi beyannameleri arasındaki farklar nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi beyannamesi süreci bireyler ve şahıs şirketleri için farklıdır. Temel farklılıklarla ilgili ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz:

 1. Formlar

  Bireyler vergi beyanı için Form 1040’ı doldurmalıdır, böylece kişisel gelir, kesinti gibi bilgileri IRS’ye bildirmiş olurlar. Şahıs şirketi sahipleri ise Form 1040’ın yanı sıra işletmenin kârını ve zararını belgelemek için ek formlar doldurur.

 2. Gelir – Giderler

  Amerika’da bireyler IRS’ye maaş, sermaye kazancı gibi gelirlerini bildirir. Şahıs şirketi sahibi bireyler ise işten elde ettikleri gelirleri raporlamak, işletme giderlerini hesaplamak zorundadır. Örneğin ofis kirası, seyahat harcamaları, ofis malzemeleri gibi giderler IRS’ye bildirilmelidir.

 3. Vergi İndirimleri

  Bireyler Amerika’daki bazı kişisel harcamaları ve kredileri için vergi indirimi talep edebilir. Şahıs şirketlerinde ise vergi kesintileri, işletmenin giderleriyle ilgili olmak zorundadır. Örneğin iş için yapılan araç-ulaşım harcamaları, krediler vb.

 4. Vergi Dönemleri

  Amerika’daki çalışanların maaşlarından belirli bir miktarda vergi kesintisi yapılır. Bazı durumlarda çalışan bireyin diğer gelir kaynakları için de vergi ödemesi yapılır. Şahıs şirketlerinde ise vergi yükümlülüklerini karşılamak için üç ayda bir tahminî vergi ödemesi yapılmalıdır.

 5. Belgelendirme Aşaması

  Bireylerin gelir, vergi kesintileri ve vergi kredilerinin kayıtlarını tutması gerekir. Şahıs şirketleri sorumluları ise işle ilgili tüm gelir ve giderlerin ayrıntılı kayıtlarını tutmalı, belgelenmelidir.

Öneri İçerik: Amerika’da Vergiden Düşülebilir Şirket Giderleri Nelerdir?

Amerika’da vergi beyanı, gelir-gider vb. bildirimlerin çeşitli formlar aracılığıyla vergi dairesine sunulması yoluyla yapılır. Bu işlemi gerçekleştirmek için IRS ya da yetkili makamlar tarafından hazırlanan formları doldurmanız ve gerekli yerlere iletmeniz gerekir. Hangi formları doldurmanız gerektiğini öğrenmek ve kapsamlı destek almak isterseniz Manay CPA hizmetlerinden faydalanabilir, ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz!

Bireysel ve şahıs şirketi vergi beyanları ne zaman verilir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde bireysel vergi beyanı, gelirin bildirildiği yılı takip eden yıl, 15 Nisan tarihine kadar verilmelidir. Şahıs şirketleri için de vergi beyan tarihi aynı şekildedir. Yurt dışında yaşayan ve ABD vatandaşlık sahibi olan vergi mükellefleri için ise bu süre iki ay kadar uzatılabilir. 

Bireysel ve şahıs şirketi vergi beyanları nasıl doldurulur?

Vergi beyanları IRS’nin sağladığı formlar yardımıyla internet ortamında ya da çıktı alınarak doldurulabilir. Amerika’da yaşayan bireyler ya da başka ülkelerde yaşayan vatandaşlar için ekstra bazı belgelerin gerektiği durumlar söz konusudur. ABD vatandaşları ve ABD’de ikamet eden yabancılar Form 1040’ı dikkatli şekilde, tüm bilgileri vererek doldurmalıdır. ABD’de ikamet etmeyen vatandaşlar 1040NR formunu doldurmalıdır. Gelir bölümü için ise genelde W-2 gibi formlar kullanılır.

Bireysel ve şahıs şirketi vergi beyanlarında hangi belgeler gereklidir?

Vergi beyanı sırasında bireysel durumunuza ya da şahıs şirketinizin bulunduğu eyalete, iş koluna göre çeşitli belgeler gerekebilir. Genelde bireysel vergi beyanı ve şahıs şirketi vergi beyanı için aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulur:

 • Sosyal Güvenlik Numarası (SSN) 
 • Bireysel Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (ITIN)
 • Çalışanlar için W-2 formları
 • Şahıs şirketleri için C Çizelgesi
 • Harcamalarla, kesintilerle ilgili belgeler

Bireysel ve şahıs şirketi vergi beyanlarında hangi bilgiler yer alır?

Vergi beyanında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelirlerinizle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer alması gerekir. Bunun yanı sıra şahıs şirketi sahipleri sağlıkla ilgili giderler, ödenmiş faizler, bağış ve yardımlar, taşıma giderleri gibi birçok gider kalemini vergi beyanında listeleyebilir. 

Bireysel ve şahıs şirketi vergi beyanlarında yer alması gereken başlıca bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Sizin, eşinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin Sosyal Güvenlik Numarası (SSN) ve Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (TIN)
 • Doğum tarihleri
 • Çalışan bireyler için kazanılan ücretleri ve kesilen vergileri gösteren W-2 belgeleri
 • Çeşitli gelir türleri için 1099 formları
 • Satış gelirleri 
 • Kira ve barınma giderleri
 • Nafakalar ile ilgili bilgiler 
 • Ticari gelirlerle ilgili bilgiler
 • İpotek faiz bilgileri
 • Emlak vergi kayıtları / emeklilik payı ödeme bilgileri
 • Eyalet vergileriyle ilgili makbuzlar
 • Yapılan bağışlarla ilgili bilgiler
 • Eğitim kredileri 

Bireysel ve şahıs şirketi vergi beyanlarında hangi indirimler ve muafiyetler uygulanır?

Amerika’da bireyler ve şahıs şirketleri, ödemeleri gereken vergi miktarını azaltmak için çeşitli indirimlerden (işletme giderleri, ev giderleri gibi) ve muafiyetlerden yararlanabilir. Başlıca indirim ve muafiyet unsurları şunlardır:

İşletme Giderleri: Şahıs şirketi sahipleri, işlerini sürdürürken yaptıkları masrafları vergiden düşebilir. Örneğin kira, çeşitli iş ekipmanları.

Ev Giderleri: Evin bir kısmı düzenli olarak ve yalnızca iş için kullanılıyorsa bazı ev giderleri de vergiden düşülebilir.

Araçlar: İş sebebiyle kullanılan araçla ilgili masraflar vergiden düşülebilir.

Şahıs şirketinde kâr payı nasıl beyan edilir?

Şahıs şirketinde kâr payı beyan edilirken söz konusu gelir, şahıs şirketi sahibinin kişisel geliri olarak kabul edilir. Ardından bu gelir, şahıs şirketine ait gelir vergisi beyannamesinde tüm giderlerle birlikte raporlanır. Böylece net gelir hesaplanmış olur. 

Net kâr ya da zarar, kişisel vergi beyanına aktarılır. Bu tutar, toplam vergi yükümlülüğünü belirlemek için kişisel gelir ve kesintilerle birleştirilir. 

Bireyler ve şahıs şirketleri vergi yükünü nasıl azaltabilir?

Vergi planlama, Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi beyanı yapan bireyler ve şahıs şirketi sahipleri için kritik bir çalışmadır. Vergi indirimi sağlayacak harcamaları belirlemek ve kayıt altına almak bu noktada oldukça önemlidir. ABD’de yaşamayan bireyler ise çifte vergilendirme gibi anlaşmaları inceleyerek vergiden tasarruf sağlayabilir.

Bireyler ve şahıs şirketleri vergi planlamasında nelere dikkat etmesi gerekir?

Vergi planlaması aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • İşle ilgili tüm harcamalar ayrıntılı şekilde kayıt altına alın.
 • Beyan için gerekli belge ve formları önceden düzenleyin, beyanname için son gün gelmeden kontrol edin.
 • Vatandaşlık sahibi olduğunuz başka bir ülke varsa vergi anlaşmalarını inceleyin. Böylece vergi indirimlerinden faydalanabilirsiniz.
 • Vergi konusunda kredilerden faydalanma fikrini düşünün. 
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde karmaşık bir konu olabilen vergi beyanı için vergi uzmanlarından destek alın.

Öneri İçerik: ITIN (Bireysel Vergi Mükellefi Kimlik Numarası) Nedir ve Nasıl Alınır?

Yabancılar için vergi avantajları nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yabancılar için çeşitli vergi avantajları söz konusudur. Bazı durumlarda ülke dışında kazanılan gelirler açısından vergi  muafiyeti söz konusu olabilir. Ayrıca son derece yaygın şekilde geçerliliği olan çifte vergilendirme anlaşmaları sayesinde vergi avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra ABD eyaletlerinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, belirli koşullar sağlandığı takdirde vergi avantajlarından faydalanabilirler.

Çifte vergilendirme anlaşmalarından nasıl faydalanılabilir?

Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi indirimi sağlaması söz konusu olabilir. Özellikle ülkelerin anlaşmalarında belirtilen gelir türlerinde önemli oranda vergi indirimi sağlanır. Amerika ile Türkiye arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından,

 • Türkiye’den gelir elde eden ve Amerika Birleşik Devletlerinde ikamet edenler
 • Türkiye’de ikamet eden ve Amerika Birleşik Devletlerinden gelir elde edenler yararlanabilir.

Bu avantajlardan faydalanmak için yetkili makamlara çeşitli belgelerin sunulması gerekir.

Bireyler ve şahıs şirketleri vergi beyanı ile ilgili güncel bilgilere nereden ulaşabilir?

Bireyler ve şahıs şirketi sahipleri vergi beyanı ile ilgili güncel bilgilere kolayca ulaşabilir. Internal Revenue Service adlı (IRS) kurum, Amerika’da vergi konusunda sorumlu kurumdur. Bu sitenin web sitesini ziyaret ederek vergi ile ilgili en güncel bilgilere, form ve yönergelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca vergi danışmanlığı ve muhasebe hizmeti veren danışmanlık firmalarının web sitelerinde güncel bilgiler bulmanız mümkün.

Manay CPA, vergi ile ilgili sorularınız için yanınızda. Bizimle iletişime geçerek Amerika Vergi Beyanı hizmetimizden faydalanabilir ve vergi süreçlerini sorunsuz bir şekilde atlatabilirsiniz. 

Bireyler ve şahıs şirketlerinin vergi beyanı için vergi danışmanına ihtiyacı var mı?

Evet, vergi beyanı konusunda vergi danışmanlarından ya da bu alanda yetkin olan Manay CPA gibi danışmanlık şirketlerinden destek almanız, sizin için kolaylaştırıcı olacaktır.

Öneri İçerik: Amerika’da Vergi Bildirim Tarihini Nasıl Ertelerim? Kapsamlı Rehber

Bireyler ve şahıs şirketleri vergi beyanı ile ilgili hangi hatalar sıkça yapılıyor?

Bireyler, Amerika’da vergi beyanı sürecinde son tarihe yetişememe, hatalı belge verme gibi birçok hata yapabiliyor. Şahıs şirketi de bulunan bireyler, hangi giderlerin bireysel vergi beyanında bulunması gerektiği konusunda yanlış bilgi sahibi olabiliyor. Ya da gelirlerin eksik bildirilmesi, unutulması gibi önemli hatalar yapılabiliyor.

Öneri İçerik: ABD Vergi Beyanında Sıkça Yapılan Hatalar

Bireyler ve şahıs şirketleri vergi beyanı ile ilgili cezai yaptırımlar nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde aşağıdaki vergi beyanı hatalarını yaptığınız takdirde çeşitli cezalarla karşılaşabilirsiniz:

 • Bilerek ve isteyerek düşük vergi beyanında bulunmak ya da bazı gelirleri beyan etmemek
 • Giderleri fazla göstermek
 • İki farklı defter tutmak
 • Defterlere gerçek olmayan kayıtlar yapmak
 • Şahsi giderleri işletme gideri olarak göstermek
 • Var olan parayı saklamak ya da transfer etmek

Bu gibi suçlar para cezası, işletmenin haczedilmesi, sorumluların hapis cezası alması gibi birçok duruma yol açabilir. Bu nedenle ABD vergi beyanı kurallarına tam uyum son derece önemlidir.

Amerika’da vergi kurallarını anlamak ve onlara uyum sağlamak bireyler için kritik öneme sahiptir. Bir vergi uzmanına danışarak vergi beyan sürecini yönetebilir, size uygun avantajlardan faydalanabilirsiniz.

“Amerika’da vergi yükümlülüklerim neler?”, “Amerika’da vergi ödemek zorunda mıyım?” gibi birçok sorunun yanıtını arıyor olabilirsiniz. Manay CPA web sitesine girerek vergiler ve daha birçok konu hakkında ücretsiz danışmanlık almanız mümkün. Amerika’da muhasebe, vergi danışmanlığı ve mali müşavirlik hizmetleri sunan Manay CPA’nın profesyonel ekibiyle tanışın, geleceğe umutla ve güvenle bakın.

Manay CPA Uzman Yazarları
Yazar Avatarı

Atlanta merkezli bir CPA firması olan Manay CPA, 20 yılı aşkın deneyimi ve uzman ekibi ile 50 eyalette hizmet vermektedir. Farklı sektörlerden pek çok işletmeyi portföyüne alan şirketimiz; şirket kurulumu, muhasebe, vergi planlama başta olmak üzere mali müşavirlikle ilgili her konuda müşteriye özel çözümler sunar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir